Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eurogruppen och Ekofinrådet
Förbättrande av bankers insolvenspraxis på agendan i Eurogruppen och Ekofinrådet

Finansministeriet
7.7.2017 15.19 | Publicerad på svenska 7.7.2017 kl. 15.39
Pressmeddelande

Måndagen den 10 juli diskuterar Eurogruppen bankernas tillsynspraxis i fråga om nödlidande lån. På tisdagen behandlar Ekofinrådet ett direktivförslag som gäller transparens i fråga om skatteplanering. Finland representeras vid mötena av finansminister Petteri Orpo.

En studie om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) som genomförts av Europeiska centralbanken och som täcker alla euroländer utgör underlag för Eurogruppens diskussion. Målet är att förbättra insolvenspraxis i hela euroområdet, men särskilt i de medlemsstater där nivån av nödlidande lån är hög (Cypern, Grekland, Irland, Italien, Portugal, Slovenien, Spanien).

Andra frågor som kommer att tas upp på Eurogruppens möte är bl.a. den senaste tidens utveckling inom banksektorn och resultaten från det sjunde övervakningsbesöket i Irland. Man kommer även att diskutera en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen.

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Under tisdagens möte i Ekofinrådet, där finansministrarna från hela EU deltar, kommer nödlidande lån också att behandlas, och rådet ska anta slutsatser som gäller dem.

Finland understryker bankernas eget ansvar när det gäller att uppfylla kapitaltäckningskraven och betonar banktillsynens och den gemensamma tillsynsmekanismens roll.

Förslag om transparens i fråga om skatteplanering framskrider

I Ekofinrådet kommer EU:s finansministrar att behandla kommissionens direktivförslag som gäller en skyldighet att lämna upplysningar om skatteplanering. Förmedlare inom området skatteplanering och skattskyldiga ska enligt förslaget i fortsättningen på förhand anmäla till myndigheterna om aggressiva skatteplaneringsarrangemang.

Samtidigt ska uppgifterna i fråga också omfattas av det automatiska informationsutbytet mellan skattemyndigheterna i EU-området. Finland understöder kommissionens förslag.

Behandling av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen

Ekofinrådet ska vid sitt möte anta slutsatser om kommissionens handlingsplan för kapitalmarknadsunionen. Finland godkänner slutsatserna.

Vid mötet kommer dessutom Estland att presentera de viktigaste frågorna under sitt ordförandeskap för de övriga medlemsstaterna.

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Kolumn: Pääomamarkkinaunionin väliarvio – mitä tavoitellaan ja missä mennään?

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530 049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets konstellationer. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.