Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder utvecklandet av skattemyndigheternas rätt att få information

Finansministeriet
1.9.2016 14.18
Pressmeddelande

EU-kommissionens förslag utvidgar skattemyndigheternas rätt att få information. Målsättningarna i förslaget är enligt regeringen förenliga med Finlands linje.

EU-kommissionen utfärdade den 5 juli ett förslag till ändringar i direktivet om ömsesidigt bistånd mellan skattemyndigheterna. Syftet med ändringarna är enligt kommissionen att främja skattemyndigheternas rätt till information.

Kommissionen föreslår bland annat att skattemyndigheternas rätt till information skulle utvidgas till vissa uppgifter som insamlas med stöd av penningtvättlagstiftningen.

– Finland understöder bekämpningen av skatteflykt och förbättringen av transparensen inom beskattningen genom internationellt samarbete. Förslagen är förenliga med Finlands linje. Regeringen anser att skattemyndigheternas rätt till information bör främjas och utvecklas, berättar finansminister Petteri Orpo.

Regeringen översände den 1 september en U-skrivelse till riksdagen om ärendet. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om ett EU-lagstiftningsförslag eller något annat förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

U-skrivelse (statsrådets webbplats)

Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.)

Ytterligare information:

Minna Upola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30337, minna.upola(at)vm.fi