Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen bekämpar missbruk på värdepappersmarknaderna

Finansministeriet
21.4.2016 13.50
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att påföljderna för värdepappersmarknadsmissbruk skärps. Lagändringarna underlättar bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Bekämpningen av ekonomisk brottslighet och brottsbekämpning ingår i regeringens strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

– Bekämpningen av värdepappersmarknadsmissbruk förbättrar marknadernas funktion och främjar jämlik och sund konkurrens mellan företagen. Genom trovärdig tillsyn och myndighetssamarbete kan vi se till att möjligheterna till missbruk minskar och risken för att bli fast ökar, säger finansminister Alexander Stubb.

Påföljdsavgiften höjs

Regeringen föreslår en betydande förhöjning av den administrativa påföljdsavgift som kan påföras för marknadsmissbruk.

Om det är fråga om insiderhandel, olagligt offentliggörande av insiderinformation eller marknadsmanipulering är påföljdsavgiften för juridiska personer i fortsättningen antingen 15 procent av omsättningen eller 15 miljoner euro. En fysisk person får påföras högst 5 miljoner euro i påföljdsavgift. Om påföljdsavgiften gäller offentliggörande av transaktioner utförda av personer i ledande ställning är påföljdsavgiften högst en miljon euro.

Finansinspektionen får dessutom befogenhet att meddela ett permanent förbud för personer att utöva ledningsuppdrag i värdepappersföretag. Finansinspektionen kan även meddela ett förbud att handla för egen räkning för den som bryter mot bestämmelserna om marknadsmissbruk.

Regeringen föreslås dessutom nya straffbestämmelser i brottslagen. Olagligt röjande av insiderinformation kan leda till två års fängelse. Kriminaliseringen av användning av insiderinformation och marknadsmanipulering föreslås också bli utvidgade.

Handelsförbud för ledningen innan resultat offentliggörs

Lagändringarna främjar investerarskyddet och förtroendet för jämlik marknadsverksamhet.

Börsbolagen ska enligt propositionen offentliggöra transaktioner utförda av personer i ledande ställning och dem närstående personer. Anmälningarna ska göras senast tre affärsdagar efter det datum som transaktionen gjorts, och uppgifterna ska finnas på bolagets webbplats i fem års tid.

Ett börsbolags ledning föreslås få ett nytt handelsförbud i 30 dagars tid innan före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké (s.k. stängd period).

Propositionen innehåller bestämmelser om hur brottsmisstankar ska anmälas internt och till Finansinspektionen.

EU-lagstiftning sätts i kraft

Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen torsdagen den 21 april. EU:s förordning och direktiv om marknadsmissbruk sätts i kraft genom lagändringarna.

Ändringarna gäller speciellt värdepappersmarknadslagen, lagen om Finansinspektionen och strafflagen. Lagarna avses träda i kraft den 3 juli 2016

Regeringens proposition

Ytterligare information:

Janne Häyrynen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30346, janne.hayrynen (at) vm.fi

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale (at) vm.fi

Suvi Aherto, specialmedarbetare, tfn 050 349 6121, suvi.aherto (at) vm.fi

Alexander Stubb Finansmarknaderna