Hoppa till innehåll
Media

Gräsrotsfinansieringslagen skulle skapa tydliga spelregler inom branschen

finansministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2015 13.14
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till en lag om gräsrotsfinansiering. Syftet är att skapa tydliga spelregler för att företagen ska kunna utnyttja nya slags finansieringsformer på ett effektivare sätt. Små investerare skulle också få nya placeringsalternativ.

Gräsrotsfinansiering är ett sätt för insamling av medel för såväl företagsverksamhet som för personers och organisationers projekt. Typiskt för gräsrotsfinansiering är att man samlar in relativt små belopp från ett stort antal människor t.ex. via Internet. Gräsrotsfinansiering kan bedrivas i flera olika former, och propositionsutkastet fokuserar på gräsrotsfinansiering i låne- och investeringsform.

Den finländska gräsrotsfinansieringsmarknaden uppgick år 2013 till ca 18 miljoner euro. Marknaden växer med ca 20-50 procent per år.

Finansieringsformen uppskattas ha stor potential både som placeringsobjekt och som finansieringskanal för företag. Gräsrotsfinansiering har emellertid inte definierats juridiskt, och verksamheten är varierande. Olika slags gräsrotsfinansiering regleras på olika sätt i dagsläget.

Mångsidigare marknader

Finansministeriet har utarbetat ett utkast till en gräsrotsfinansieringslag som gäller gräsrotsfinansiering i låne- och placeringsform. Lagen syftar till att

  • göra marknaderna mångsidigare
  • skapa verksamhets- och tillväxtförutsättningar för kompletterande och delvis alternativa finansieringskanaler, utan att investerarskyddet äventyras
  • utöka på placeringsalternativen speciellt för små investerare
  • skapa tydliga lagstadgade spelregler för branschen
  • förtydliga olika myndigheters ansvar när det gäller tillsynen över olika gräsrotsfinansieringsformer

Lagutkastet baserar sig på en rapport som finansministeriet utgav den 13 mars tillsammans med arbets- och näringsministeriet. Förslaget innehåller även ändringar i vissa andra gällande lagar.

Målet en proposition under hösten

Finansministeriet sände lagutkastet på remiss den 15 maj. Utlåtanden begärs bl.a. av myndigheter, intresseorganisationer och marknadsaktörer. Remisstiden löper ut den 12 juni.

En sammanfattning av utlåtandena kommer att publiceras under höstens gång. Propositionen kommer att påverkas av remissresponsen och den nya regeringens linjedragningar. Den preliminära planen är att den nya regeringen kunde överlämna sin proposition till riksdagen under höstsessionens gång.

Begäran om utlåtande (på finska)
Lagutkast (på finska)
Allmänna motiveringar (på finska)
Detaljmotiveringarna (på finska)

Projekthandlingarna (statsrådets projektregister, på finska)

Ytterligare information:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, [email protected]