Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fastighetsskatten höjs

Finansministeriet
6.10.2016 13.45 | Publicerad på svenska 7.10.2016 kl. 12.54
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar till fastighetsskattelagen. De nedre gränserna för den allmänna fastighetsskatteprocenten och skatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende höjs. Skatteprocenten för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende höjs också. Höjningarna görs utöver de förhöjningar som redan tidigare fastslagits för år 2017.

Kommunerna ska fastställa de årligen tillämpade fastighetsskatteprocenten inom lagstadgade intervaller. Intervallerna för fastighetsskatteprocenten under skatteåret 2017 (2016 års skattegrunder inom parentes):

  • Allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93 % - 1,80 % (0,80 % - 1,55 %)
  • Skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende: 0,41 % - 0,90 % (0,37 % - 0,80 %)
  • Skatteprocentsatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende: 0,93 % - 1,80 % (0,80 % - 1,55 %)
  • Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser: 2,00 % - 6,00 % (1,00 % - 4,00 %)

Kommunerna i huvudstadsregionen ska fastställa en skattesats för obebyggda byggplatser som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocent som dessa kommuner tillämpar.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017. Målet är att öka kommunernas inkomster med 50 miljoner euro. De ökade fastighetsskatteintäkterna minskar på höjningstrycket mot kommunalskatten och serviceavgifterna inom kommunalekonomin. Ett annat mål är att effektivisera skattesystemet i allmänhet: beskattningen av arbete lättas och skatter som är mindre skadliga för ekonomisk aktivitet höjs.

Fastighetsskatteförhöjningarna berör alla fastighetsägare i stor omfattning, såväl hushåll som företag. Höjningen av fastighetsskatten på byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende riktas speciellt mot orter med ett stort antal fritidsbostäder.

Regeringens proposition

Ytterligare  information

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 02955 30254, elina.pylkkanen(at)vm.fi