Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommun- och landskapsärenden uppmärksammas vid Kommunmarknaderna den 13-14 september

Finansministeriet
12.9.2017 11.56
Pressmeddelande

Tusentals yrkesmänniskor inom den offentliga sektorn samlas till Kommunmarknaderna för att skapa nätverk och att delta i debatten om aktuella frågor inom branschen. Finansministeriet deltar också på traditionellt vis.

Kommunmarknaderna inleds på sedvanligt vis onsdagen den 13 september kl. 10.00 – 11.30 med partiordförandenas paneldiskussion som ordnas i stora föreläsningssalen. Finansminister Petteri Orpo och kommun- och reformminister Anu Vehviläinen deltar i diskussionen. Paneldiskussionen kan följas på nätet.

Sakkunniga från finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning deltar i flera av Kommunmarknadernas seminarier och infotillställningar. Onsdagen den 13 september kl. 14-15 handlar det om styrning och finansiering av landskapen. Konsultativa tjänstemanen Virpi Vuorinen och finansrådet Tanja Rantanen från FM samt ordföranden för Södra Österbottens förbund Asko Peltola deltar i seminariet som ordnas i seminariesal A3.23.

Temat för seminariet som ordnas torsdagen den 14 september kl. 10–11 i stora föreläsningssalen är framtidens kommuner och landskap samt partnerskapet mellan dem. Paneldeltagarna är kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, Liperis kommunaldirektör Hannele Mikkanen, Päijänne-Tavastlands landskapsdirektör Jari Parkkonen samt riksdagsledamoten och ordföranden för Finlands Kommunförbund Sirpa Paatero. Avdelningschefen för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning, överdirektören Jani Pitkänen är ordförande för evenemanget och leder även paneldiskussionen. Panelen kan även följas på nätet.

Landskapsreformen tas även upp vid olika infotillställningar. Infotillställningar ordnas bl.a. om framskridningen med landskapsreformen, IKT-beredningarna, statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet, servicecentren samt kommunernas ekonomi efter vård- och landskapsreformen.

Info ges även om till exempel digikommunförsöket, den förnyade samservicelagen samt om kraven i tillgänglighetsdirektivet.

Sakkunniga är anträffbara vid marknaderna

Finansministeriets sakkunniga finns anträffbara i K-våningen i Kommunernas hus så länge som marknaderna pågår. Ministeriets avdelning finns i närheten av ingången på mässplats i1. 

Vård- och landskapsreformen kan även diskuteras vid finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma mässavdelning som finns på avdelning L7 i K-våningen. 

Frågor som gäller digitaliseringen, utvecklandet och informationssäkerheten i kommunerna besvaras även av Suomidigi-teamet och Datasäkerhet i vardagen -teamet vid stand 2.21 i andra våningen i Kommunernas hus.

Noggrannare information:

Finansministeriets program på Kommunmarknaderna
Kuntamarkkinat.fi

Ytterligare information:

Eeva-Kaisa Kivistö, informatör, tfn 0295 530 387, eeva-kaisa.kivisto(at)vm.fi
Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30322, katja.palonen(at)vm.fi

Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit