Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Greklands låneprogram och investeringarna i Nordafrika diskussionsteman i Malta

Finansministeriet
6.4.2017 8.20
Pressmeddelande

Eurogruppen får fredagen den 7 april en lägesöversikt över Greklands låneprogram. Vid Ekofinrådets informella möte under fredagen och lördagen diskuteras bland annat förstärkningen av investeringarna i Nordafrika.

Båda mötena hålls i Malta som är ordförande för EU-rådet under januari-juni. Finland företräds vid mötet av statssekreterare Risto Artjoki.

Inga beslut om mellanutvärderingen av Grekland

Institutionerna, dvs. Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen och Internationella valutafonden ger eurogruppen en lägesöversikt beträffande Grekland.

Man förväntar sig inte några beslut om godkännande, även om institutionerna och Grekland gjort framsteg vid förhandlingarna om den andra mellanutvärderingen av låneprogrammet. De viktigaste frågorna gäller fortsättningen med skatte- och pensionsreformerna samt öppnandet av energimarknaderna för konkurrens.

Grekland kan erhålla nya lånerater ur det nuvarande låneprogrammet efter att eurogruppen godkänt mellanutvärderingen. Grekland förväntas klara sina finansieringsbehov ända till slutet av juli utan nya lånerater.

Andra teman vid eurogruppen är investeringarna, bankunionsärenden, valutakursutvecklingen och uppföljningen av läget i Cypern efter programmet.

Eurogruppens förhandsmeddelande

Ekofinrådet diskuterar nödlidande krediter

Diskussionstemana vid Ekofinrådets informella möte är

  • Bankernas nödlidande krediter
  • Förstärkningen av privata investeringar i Nordafrika och även i större omfattning
  • Beskattningens säkerhet i en föränderlig omgivning
  • Ekonomiska och monetära unionens framtid

Mera information om mötet (Maltas ordförandeskapswebbplats, på engelska)

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland, investeringarna i Nordafrika), tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar. Ekofin sammanträder utöver de formella mötena informellt två gånger om året.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken