Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Maria Kaisa Aula och Jari Partanen finansminister Vanhanens statssekreterare

Finansministeriet
9.6.2020 12.45 | Publicerad på svenska 10.6.2020 kl. 12.17
Pressmeddelande
Matti Vanhanen.

Statsrådet utnämnde den 9 juni politices licentiat Maria Kaisa Aula till finansminister Matti Vanhanens statssekreterare från och med den 9 juni 2020. Dessutom utnämnde statsrådet juris magister Jari Partanen till statssekreterare för centerns ministergrupp. Aula och Partanen skötte redan uppgifterna medan Katri Kulmuni var finansminister.

Finansminister Vanhanen har valt juris kandidat Jukka Ihanus, ekonomie doktor Markus Lahtinen, ekonomie magister, justitienotarie Ann-Mari Kemell samt teologie magister Markus Ylimaa till sina specialmedarbetare. Alla fyra arbetade också som specialmedarbetare till Kulmuni. Jukka Ihanus fortsätter som finansministerns specialmedarbetare och sekreterare för centerns ministergrupp. Lahtinen ansvarar för den ekonomiska politiken och Kemell för skattepolitiken.

Finansminister Vanhanens stab kompletteras senare.

Ytterligare information:

Jukka Ihanus, specialmedarbetare för centerns ministergrupp, tfn 050 463 9929

Ministeriet Staten som arbetsgivare