Hoppa till innehåll
Media

Referat
Minister Vehviläinen vid riksdagens remissdebatt: Landskapsreformen är det hundraåriga Finlands mest omfattande reform

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.3.2017 14.30
Nyhet
Anu Vehviläinen.

Landskapsreformen är den största förändringen i det hundraåriga Finlands historia när det gäller ordnandet av offentlig service. Reformen genomförs för att framför allt social- och hälsovårdstjänsterna ska kunna organiseras av större enheter än tidigare, konstaterade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen då hon presenterade lagpaketet om inrättandet av landskapen i riksdagen.

Minister Vehviläinen konstaterade att grundandet av landskapen förstärker den regionala demokratin i och med att 18 landskap övertar ansvaret för uppgifter som tidigare skötts av ca 400 olika aktörer. Landskapsfullmäktige väljs genom direkta val. Det första valet ordnas i januari 2018 i samband med presidentvalet. Målet är att landskapen ska kunna erbjuda medborgarna bättre service än i dagsläget, liksom även smidiga offentliga tjänster åt näringslivet och företagen. Reformen gör det möjligt att koncentrera resurser till exempel inom arbets- och närings- samt social- och hälsovårdsservicen, vilket effektiviserar stödjandet av personer som är svåra att sysselsätta.

"Lagpaketet som nu presenterats i riksdagen innehåller 34 propositioner. De viktigaste lagarna är landskapslagen, lagen om landskapen finansiering, lagen om ordnande av social- och hälsovård, lagen om statsandel för kommunal basservice samt genomförandelagen. Då man tar i beaktande lagen om landskapens finansiering och lagen om statsandelar till kommunerna är det fråga om en helhet som omfattar över 20 miljarder euro", sade Vehviläinen.

Ytterligare information: Sami Miettinen, specialmedarbetare, tfn 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT Staten som arbetsgivare aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit spetsprojekt