Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ministrarna Vehviläinen, Tiilikainen och Lintilä: Rantakokkos rapport ett välkommet inlägg i stadsdebatten

Arbets- och näringsministerietFinansministerietMiljöministeriet
12.10.2017 12.04
Pressmeddelande

Utredaren, stadsrådet Antti Rantakokko överlämnade den 12 oktober sin utredningsrapport om de finländska regionstädernas livskraft och utvecklandet av den till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och näringsminister Mika Lintilä.

Utredningen innehåller en noggrann genomgång av 14 finländska regionstäder och deras framtidsutsikter. Det finns sammanlagt 61 regionstäder i Finland, 49 av dem är med i Kommunförbundets nätverk för regionstäder.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen ser utredare Antti Rantakokkos regionstadsutredning som ett viktigt initiativ i den aktuella debatten om stadspolitiken.

”Jag delar Rantakokkos uppfattning om att vi behöver en mångsidig stadspolitik. Vi behöver innehållsrik och djupgående diskussion om städernas roll och uppgifter. Det finns redan i dagsläget flera nätverk som städerna grundat själva: de stora städerna, universitets- och högskolestäderna, landskapens centralstäder, huvudstadsregionen, regionstäderna och de största städernas C21 som den nyaste konstellationen. I framtiden kan det kanske allt oftare vara möjligt att man vid sidan av nätverk som betonar befolkningsmängden även skapar tematiska nätverk och ekosystem. Till exempel städer med hållbar utveckling, stadsnätverk för kompetens och utbildning eller bioekonomistäder”, säger minister Vehviläinen.

Näringsminister Mika Lintilä vill framhäva regionstädernas betydelse för landets ekonomi.

”Den finländska ekonomin förnyas, vilket utgör både en stor utmaning och en möjlighet för flera regionstäder. Strukturomvandlingarna fortsätter även i framtiden, men på sina ställen kan konsekvenserna vara mycket positiva, såsom till exempel i Egentliga Finland. Infrastrukturen och tillgången till arbetskraft vållar fortfarande problem, vilket i värsta fall kan försämra den positiva utvecklingen. Förutom arbetskraftens rörlighet borde man även prata om arbetets och produktionens rörlighet”, konstaterar Lintilä.

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen betonar att regionstäderna också behöver hållbar stadsutveckling, och var och en av dem har en unik kultur och omgivning.

”Flexibilitet och smidighet från statens sida är viktiga med tanke på stödjandet av regionstädernas utveckling. Regionstäderna kan ofta erbjuda flera finländares boendeideal: en trivsam boendemiljö kombinerad med ett gott serviceutbud och närhet med naturen.

Ministrarna understöder tillsammans Rantakokkos förslag om att utarbeta ett regionstadsprogram.

"Regeringen kan överväga skilt vem som ska inleda beredningen av programmet. En möjlighet är att beredningen kopplas till beredningen av regeringens Framtidens kommun -reform", säger Vehviläinen.

Ytterligare information:

Minister Lintiläs specialmedarbetare Jannika Ranta, 0295 047 165, jannika.ranta(at)tem.fi
Minister Tiilikainens specialmedarbetare Tea Usvasuo, 046 922 8946, tea.usvasuo(at)ym.fi
Minister Vehviläinens specialmedarbetare Matias Hilden, 050 911 9947, matias.hilden(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kimmo Tiilikainen Kommunärenden Mika Lintilä