Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunalvalet 9.4.
Nya deltagnings- och påverkningsmöjligheter åt medborgarna

Finansministeriet
29.3.2017 13.43
Nyhet
Kommunvalet 9.4.

Varför är det så viktigt att olika befolkningsgrupper kan delta och påverka i kommunerna? Vad är det som motiverar folk till att delta nu och i framtiden? Dessa och andra frågor begrundas i finansministeriets sista video och faktablad om kommunalvalet, vilka denna gång fokuserar på deltagandet och påverkandet.

Ministeriet har gett röstarna, kandidaterna och tjänsteinnehavarna information om framtidens kommuner och deras uppgifter, ledandet av dem och deltagandet i deras verksamhet med hjälp av videon och faktablad.

Den nya kommunallagen, som innehåller uppdateringar till deltagningsmöjligheterna, kommer att tillämpas vid ingången av den nya fullmäktigeperiod som inleds den 1 juni 2017. Lagen möjliggör bättre förutsättningar för interaktion mellan kommunen och invånarna. Den förbättrar även den representativa demokratins funktion, de förtroendevaldas verksamhetsförutsättningar och den ökar på transparensen inom beslutsfattandet. Reformerna inkluderar dessutom nya digitala handlingssätt samt förbättringar i fråga om olika befolkningsgruppers möjligheter till jämlikt deltagande.

Förhandsröstningen börjar den 29 mars. Fullmäktige i framtidens kommuner väljs vid kommunalvalet söndagen den 9 april.

Länk till video 4
Faktablad 4: Invånardeltagande

Kommunallagen (410/2015) (på finska)