Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Översynen av välfärdsområdenas nya uppgifter och finansieringen av dem fortsätter efter att social- och hälsovårdsreformen godkänts

Finansministeriet
17.6.2021 16.38 | Publicerad på svenska 18.6.2021 kl. 15.21
Pressmeddelande

Finansministeriet fortsätter att se över välfärdsområdenas nya uppgifter, finansieringen av dem och landskapsskatten. Projektet inleds den 1 juli 2021, men en förutsättning för inledandet är att social- och hälsovårdsreformen godkänns i riksdagen. Ministeriet har tillsatt ett projekt som ska bereda den andra fasen av reformen. I projektet granskas eventuella ändringar i riktning mot ett sektorsövergripande landskap.

Ordförande för projektets tjänstemannastyrgrupp är finansministeriets statssekreterare som kanslichef Juha Majanen och vice ordförande förvaltningspolitiska understatssekreteraren Päivi Nerg. Social- och hälsovårdsministerarbetsgruppen ansvarar för den politiska styrningen av arbetet.

Arbetet organiseras vid ministeriet i tre projekt som är kopplade till varandra och där arbetet framskrider stegvis. Styrgruppen har till uppgift att följa upp och främja, och vid behov samordna projektarbetet. Särskild uppmärksamhet fästs vid de språkliga rättigheterna och delaktigheten.

Projekten:

  • Välfärdsområdenas nya uppgifter
  • Ändringar i finansieringssystemen till följd av välfärdsområdets nya uppgifter
  • Landskapsskatten.

Till styrgruppen och projektgruppen utses företrädare för tjänstemannakåren inom olika förvaltningsområden. Projektet inleds den 1 juli 2021 och avslutas den 31 december 2022. En förutsättning för att projektet ska kunna inledas är att social- och hälsovårdsreformen godkänns i riksdagen.

Ytterligare information:

Juha Majanen, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30247