Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projektet för revidering av statens lokalstrategi bedömer statens lokaler och användningen av dem 

Finansministeriet
18.2.2021 11.11
Pressmeddelande

Distansarbete och digitalisering har förändrat människornas servicebehov och sätten att arbeta hos staten. Det projekt som finansministeriet tillsatte i dag förnyar statens lokalstrategi. Målet är att säkerställa att lokalanvändningen är kostnadseffektiv och resultatrik när arbetet hos staten förändras. Projektet granskar också utvecklingsbehoven i fråga om användningsspecifika lokaler. Projektets mandatperiod är 15.2.2021-31.5.2021.

”Coronan har visat att vi kan reformera den offentliga förvaltningens arbete och tjänster. Flexiblare arbete är en fördel för arbetstagarna och samtidigt kan man med hjälp av elektroniska lösningar och gemensamma kundserviceställen föra tjänsterna till människorna. Ändringen förutsätter en systematisk reform av lokalnätet, nu sätter vi igång arbetet”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Ändringarna påverkar framför allt kundservicelokalerna och kontorslokalerna, men de berör också olika användningsspecifika utrymmen. Användningsspecifika lokaler är t.ex. museer, fängelser, kaserner, polis- och rättshus och laboratorier. Utvecklandet av den kunskapsbaserade planeringen av dessa lokaler och det samtidiga utvecklandet av verksamheten och lokalerna bildar en viktig helhet i förnyelsearbetet. 

Centrala teman som identifierats i lokalstrategin i samband med reformen

  • användningsändamål och korrekt dimensionering av kontorslokaler
  • ökat samutnyttjande av lokaler inom hela den offentliga förvaltningen
  • informationsarbete och arbetsmiljö 
  • gemensam praxis för lokalsäkerheten

”Till och med hälften av uppgifterna kan utföras på distans redan under de närmaste åren. Det möjliggör också besparingar och å andra sidan minskning av utsläpp i och med att behovet av lokaler och pendling minskar. I och med coronan fick vi redan en uppfattning av detta när statens resor halverades förra året och resekostnaderna sjönk med 105 miljoner euro”, fortsätter minister Paatero. 

Finlands mål för koldioxidneutralitet beaktas i samband med reformen. 

Projektet ska utmynna i ett förslag till en reviderad strategi för statens lokaler. Projektet stöder målen i strategin för den offentliga förvaltningen och har nära anknytning till projekt som främjar regional närvaro, statens service - och lokalnätverk samt arbete på flera orter

Ytterligare information:  

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30081, pauliina.pekonen(at)vm.fi
 

*Obs! Pressmeddelandet har preciserats den 28 februari 2020 kl. 11.22 i fråga om minskningen av resekostnaderna i euro för 2020.