Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder möjligheten att temporärt sänka mervärdesskatten på coronavirusvacciner och coronavirustester

Finansministeriet
19.11.2020 14.24
Pressmeddelande
Lääkäri tutkii

Enligt EU-kommissionens förslag ska medlemsstaterna som en tillfällig åtgärd kunna tillämpa en nollskattesats på leveranser av coronavirusvacciner och medicinska produkter för in vitro -diagnostik av coronaviruset (testförpackningar) samt på tillhandahållande av tillhörande tjänster. Dessutom kan medlemsstaterna provisoriskt tillämpa en reducerad skattesats på dessa testförpackningar och tillhörande tjänster.

EU-kommissionen lade den 28 oktober fram ett förslag till ändring av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

Lättnaden i skattebehandlingen gäller upphandlingar som gjorts både i hemlandet och i en annan medlemsstat. Ändringen gäller endast vacciner som godkänts av kommissionen eller en medlemsstat samt testförpackningar som uppfyller de krav på medicinska produkter som fastställs i unionsrätten. 

Åtgärderna kan tillämpas till utgången av 2022. En förlängning av tillämpningsperioden granskas vid behov på nytt före utgången av 2022.

Regeringen sände en U-skrivelse om förslaget till riksdagen den 19 oktober. På grund av ärendets brådskande natur gavs riksdagen en E-skrivelse (EU2020/1577) före U-skrivelsen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information:
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 238, fornamn.efternamn(at)vm.fi