Hoppa till innehåll
Media

Sanna-Helena Fallenius blir finansministerns specialmedarbetare

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 13.36
Pressmeddelande
Sanna-Helena Fallenius.

Finansminister Annika Saarikko har valt Sanna-Helena Fallenius, AFM, agronom, till sin specialmedarbetare i EU-ärenden och internationella frågor. Fallenius inledde sitt arbete den 6 september.

Fallenius har tidigare arbetat som konsultativ tjänsteman vid enheten för EU-samordning och internationella frågor vid jord- och skogsbruksministeriet. Dessförinnan har Fallenius arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation vid EU och som ledamotsassistent vid Europaparlamentet.

Ytterligare information:
Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30556, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Annika Saarikko Finanspolitiken Ministeriet