Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skattesatsen på lotterier sänks temporärt 2021

Finansministeriet
15.10.2020 14.07
Pressmeddelande

Lotteriskattelagen föreslås bli ändrad temporärt så att den skattesats som tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt sänks från 12 procent till 5,5 procent. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och behandlas i samband med den.

I samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2021 beslutade regeringen att förmånstagarna av avkastningen av penningspel 2021 ska tryggas en finansieringsnivå som motsvarar 2019. Av kompensationen finansieras 80 miljoner euro genom en sänkning av lotteriskatten.

Syftet med propositionen är att trygga de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för dem som får understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s avkastning.

Regeringen utfärdade propositionen om lotterilagstiftningen torsdagen den 15 oktober.
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2021 och gälla till utgången av året.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 029 5530 239, jukka.vanhanen(at)vm.fi