Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris styrelse läggs ned och styrningen av servicecentret utvecklas vidare

Finansministeriet
13.3.2020 12.23
Pressmeddelande

Lagen om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster har i dag stadfästs vid presidentföredragningen. Servicecentrets styrelse läggs ner genom ändringslagen.

Finansministeriet svarar i fortsättningen direkt för den strategiska styrningen av servicecentret, styrningen av den informations- och kommunikationstekniska beredskapen och säkerheten samt för styrningen av de affärsmässiga principerna. I och med att styrelsen slopas utvecklas också servicecentrets kunddelegations roll när det gäller servicecentrets kundstyrning och kundstyrning.

Syftet med att förtydliga styrmodellen är att skapa förutsättningar för effektivare styrning av och verksamhet vid servicecentret.

Lagen träder i kraft 2020-03-15. Den nuvarande styrelsens mandatperiod löper ut 2020-03-14.

Ytterligare information:

Tommi Kangasaho, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 160 351, tommi.kangasaho(at)vm.fi
Tomi Hytönen, chef för enheten, budgetråd, tfn 0295 530 279, tomi.hytonen (at) vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT