Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beviljade Finlands Bank en statsgaranti för IMF:s finansieringsarrangemang

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 13.47
Pressmeddelande

Statsrådet beviljade torsdagen den 10 december Finlands Bank en statsgaranti för två av Internationella valutafondens (IMF) finansieringsarrangemang. Arrangemangen baserar sig på riksdagens samtycke i november.

I samband med New Arrangement to Borrow -arrangemanget (NAB-arrangemanget) godkändes en statsgaranti på 2,27 miljarder för särskilda dragningsrätter SDR (ca 2,7 miljarder euro) och i samband med det nya bilaterala låneavtalet med IMF godkändes en statsgaranti på 3,76 miljarder euro.  

Finlands Bank sköter Finlands andel av finansieringen av IMF. Finlands Bank har beviljats statsgaranti i händelse av att finansieringen skulle orsaka förluster. Hittills har staten inte behövt träda in en enda gång.

Statsrådet beslutade att inte ta ut någon garantiavgift för statsgarantin, eftersom Finlands Bank agerar på statens vägnar och på uppdrag i ärendet.

Garantiansvaret minskar

NAB-ansvaret ökar i anslutning till de nya finansieringsarrangemangen från 1,13 miljarder SDR (ca 1,35 miljarder euro) till 2,27 miljarder SDR (ca 2,7 miljarder euro). Statsgarantin i anslutning till det bilaterala låneavtalet förblir till en början 3,76 miljarder euro. Då fördubblingen av NAB-arrangemanget träder i kraft internationellt minskar dock statsgarantin för bilaterala låneavtal till 1,62 miljarder euro. När de aktuella ändringarna har slutförts kommer den totala statsgarantin för finansieringsarrangemangen att minska med ca 780 miljoner euro. 

Den statsgaranti som gäller Finlands Banks medlemsandel på 2,4 miljarder SDR (ca 2,87 miljarder euro) förblir oförändrad. 

Ytterligare information:

Minna Nikitin, specialsakkunnig, tfn 0295 530490, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 0295 530439, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Finansmarknaderna