Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet utfärdade en ny förordning om avgifter till regionförvaltningsverken för resten av året

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 14.12
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat bestämmelser om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer, dvs. tjänster för år 2022. Förordningen träder i kraft den 1 april 2022 och gäller till utgången av 2021. Avgiftsförordningen gäller sådana avgifter till regionförvaltningsverken som kunderna hos förvaltningen betalar.

En ny förordning utfärdas eftersom läkemedelslagen förändras den 1 april 2022. Läkemedelslagen förutsätter nya tillstånds- och tillsynsuppgifter för regionförvaltningsverken. Dessa nya uppgifter finansieras med prestationsavgifter som fastställs genom en förordning. 

Prisnivåerna för vissa prestationsgrupper höjs dessutom med 10–30 procent för att förbättra kostnadseffektiviteten. Höjningarna gäller beslut inom ansvarsområdena för alkoholförvaltning, djurförsök, näringslivstillsyn och arbetarskyddet. 

Mer information: 

Elina Isoksela, lagstiftningsråd, tfn 02955 30116, elina.isoksela(at)gov.fi