Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tullens maktmedelsredskap grundar sig i fortsättningen på en förordning

Finansministeriet
31.8.2017 14.30
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade torsdagen den 31 augusti en förordning om Tullens maktmedelsredskap och om tullmäns rätt att bära maktmedelsredskap. Förordningen innebär inga förändringar i Tullens maktmedelsredskap.

Hittills har regleringen grundat sig på Tullens föreskrift om tullmäns användning av maktmedel som i stor utsträckning redan motsvarat polisens och Gränsbevakningsväsendets bestämmelser på förordningsnivå.

Tullens befogenheter preciserades genom den nya tullagen som trädde i kraft i maj 2016. I tullagen föreskrivs det bl.a. om en tullmans rätt att använda maktmedel.

Tullen använder pistoler som tjänstevapen

I den nya förordningen av statsrådet föreskrivs om Tullens maktmedelsredskap samt om utbildning, övning och nivåprov i användning av maktmedel, vilka är villkor för att få bära och använda maktmedelsredskap.

Förordningen innebär inga förändringar i Tullens maktmedelsredskap. Som personliga tjänstevapen använder Tullen fortfarande magasinförsedda pistoler eller pistoler med självladdande enkelskott.

Förordningen träder i kraft den 1 oktober. Avsikten är också att finansministeriet ska utfärda en separat förordning om Tullens maktmedel och om stoppande av fortskaffningsmedel. I den ska ingå bestämmelser bl.a. om att ge utbildning i användning av maktmedel, om övervakning av användningen av maktmedel och om förvaring av maktmedelsredskap. Också finansministeriets förordning avses träda i kraft vid ingången av oktober.

Statsrådets förordning publiceras på webbsidan webbsidan för beslutsärenden.

Ytterligare information:

Jaana Vehmaskoski, överinspektör, tfn 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi