Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling
22 utlåtanden om avdrag för bostad på arbetsorten och skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare

Finansministeriet
20.8.2018 9.45
Nyhet

Finansministeriet fick 22 utlåtanden om höjt avdrag för bostad på arbetsorten och utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut fredagen den 17 augusti.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna, på finska)
Förslag om höjt avdrag för bostad på arbetsorten och utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare (nyhet 25.6.)

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi