Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp ska utreda aktieägarnas möjligheter till inflytande

Finansministeriet
28.6.2017 15.09
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid finansministeriet ska utreda hur det omarbetade EU-direktivet om aktieägares rättigheter ska genomföras i Finland.

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma hur ändringarna i aktieägarnas rättigheter införlivas i den nationella lagstiftningen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. I bedömningen kommer man att se över aktieägarnas möjligheter att utöva inflytande på lång sikt liksom även transparensen mellan bolaget och dess ägare.

Vidare ska arbetsgruppen överväga hur man ska verkställa de bestämmelser i direktivet som ger medlemsländerna handlingsutrymme. Med tanke på detta ska det utredas hur andra länder som Finland jämför sig med tänker genomföra direktivet.

Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen onsdagen den 28 juni och dess mandatperiod löper ut i slutet av mars 2018.

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Annina Tanhuanpää, tfn 0295 530 485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi