Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet beviljade Finlands Bank en statsgaranti för IMF-lånet

Finansministeriet
30.3.2017 13.35 | Publicerad på svenska 30.3.2017 kl. 15.27
Nyhet

Statsrådet beviljade torsdagen den 30 mars Finlands Bank en statsgaranti så att banken kan ingå ett nytt låneavtal med Internationella valutafonden IMF. Det nya avtalet utökar inte statens borgensansvar.

Finlands Bank sköter Finlands andel av finansieringen av IMF. Finlands Bank har beviljats statsgaranti i händelse av att finansieringen skulle orsaka förluster.

Finansieringen av IMF baserar sig på medlemsandelar, men den kan vid behov även utnyttja andra finansieringsmedel, såsom s.k. NAB-arrangemang och bilaterala lån.

Maximibeloppet i låneavtalet förblir oförändrat

Det maximala beloppet i det nya bilaterala låneavtalet mellan Finland och IMF är 3,76 miljarder euro, vilket är lika mycket som i det tidigare avtalet. Statsrådet beviljade en statsgaranti för detta belopp och upphävde samtidigt statsgarantin för det tidigare lånet, vilket betyder att borgensansvaren förblir oförändrade.

Det kan anses mycket osannolikt att staten ska behöva träda in eftersom IMF är den primära borgenären. Hittills har staten inte behövt träda in en enda gång.

Statsrådet beslutade att inte ta ut någon garantiavgift, eftersom Finlands Bank agerar på statens vägnar och på uppdrag av staten.

IMF:s regeländringar träder i kraft i Finland (Pressmeddelande 18.2.2016)
Bakgrundsinformation om IMF

Ytterligare information:

Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi

Finansmarknaderna