Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet beviljade Finnvera och Arbetslöshetsförsäkringsfonden statsborgen

Finansministeriet
20.4.2017 13.33
Nyhet

Syftet med statsborgen är att trygga tillgången till exportfinansiering samt Arbetslöshetsförsäkringsfondens ekonomi för den händelse att den ekonomiska utvecklingen är sämre än väntat.

Statsborgen för Finnveras medelsanskaffning hänför sig till ett system för exportfinansiering i form av krediter som beviljas i syfte att trygga konkurrensförutsättningarna för finländska exportföretag. Statsborgen beviljades Finnveras låneprogram Euro Medium Term Note, och maximibeloppet för statsborgen stiger till 11 miljarder euro i fråga om lånekapitalet.

För borgen tas inte ut någon borgensavgift, eftersom medelsanskaffningen inom systemet för exportfinansiering enligt lagstiftningen hör till Finnveras specialuppgifter.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden beviljades statsborgen för en bereskapskreditlimit på 400 miljoner euro med vilken fonden bereder sig på en eventuellt försämrad ekonomisk utveckling. För närvarande är Arbetslöshetsförsäkringsfondens finansiering i balans.

Inte heller för denna borgen tas det ut någon borgensavgift. Detta beror på att nivån på finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa med stöd av lag har fastställts på en sådan nivå som i det rådande ekonomiska läget har medfört att fonden varit tvungen att tillgripa lånefinansiering.

Statsrådet beslutade torsdagen den 20 april om statsborgen i de bägge fallen. Samtidigt upphävde statsrådet sina tidigare beslut om motsvarande statsborgen.

Statsrådets beslut publiceras på webbsidan Beslutsfattande.

Mer information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi