Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar mervärdesskatten, programmet för Österrikes EU-ordförandeskap och utvecklingen av EMU

Finansministeriet
11.7.2018 8.30
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

Den 13 juli samlas EU-ländernas finansministrar till det första mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (ekofinrådet) under Österrikes EU-ordförandeskap. Ministrarna ska diskutera ordförandelandets arbetsprogram och mervärdesskatten. När eurogruppen sammanträder den 12 juli diskuteras utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen EMU i enlighet med de riktlinjer som fastställdes av eurotoppmötet. Finansminister Petteri Orpo representerar Finland vid de båda mötena.

I ekofinrådet ska finansministrana fördjupa sig i programmet för Österrikes EU-ordförandeskap inom rådets ansvarsområde. Det nya ordförandelandet lyfter i sitt program särskilt fram slutförandet av bankunionen och utvecklingen av kapitalmarknadsunionen.

När den ekonomiska och monetära unionen EMU utvecklas är det enligt ordförandelandet särskilt viktigt att fokusera på sådana åtgärder som ger verkligt mervärde till EU:s stabilitet, ökar hållbarheten och stöder konvergensen. Österrike konstaterar att skattelagstiftningen bör reformeras så att den motsvarar de utmaningar som globaliseringen och ny teknik medför.

Finland understöder Österrikes ordförandeskapsprogram.

Österrikes ordförandeskap i EU (på engelska)

Diskussionen om mervärdesskatten fortsätter

Finansministrarna ska i ekofinrådet också utbyta synpunkter på kommissionens förslag om omvänd betalningsskyldighet för mervärdesskatten och reducerad mervärdesskattesats för e-publikationer. 
De båda förslagen diskuterades senast i ekofinrådet den 25 maj. Finland kan godkänna kompromissförslag i båda ärendena.

Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Utvecklandet av EMU fortsätter

I eurogruppen fortsätter arbetet i enlighet med de riktlinjer som fastställdes under eurotoppmötet, i synnerhet angående slutförandet av bankunionen och utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen.

Under toppmötet i juni kom man överens om att Europeiska stablitetsmekanismen (ESM) ska fungera som den gemensamma resolutionsfondens säkerhetsmekanism. Eurogruppen bereder ett mer detaljerat utkast till avsiktsförklaring till december 2018. 

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Uttalande från eurotoppmötet 29.6.2018

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo