Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarna fattade beslut om bankpaketet

Finansministeriet
25.5.2018 15.11 | Publicerad på svenska 28.5.2018 kl. 12.10
Pressmeddelande
Bild: EU

EU-ländernas finansministrar uppnådde politisk enighet i frågan om EU-bankernas solvens och resolutionsreglering då rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträdde i Bryssel fredagen den 25 maj. Man ska ännu föra så kallade trilogförhandlingar med rådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet om förändringarna i bankpaketet.

Med de ändringar som nu godkänts i rådet införlivas bland annat de internationella standarder som överenskommits i Basels banktillsynskommitté och på G20-nivå med EU:s lagstiftning och makrotillsynsinstrumenten förtydligas. Samtidigt strävar man också efter att förenkla regleringen och främja kreditinstitutens finansiering till infrastrukturprojekt och små- och medelstora företag.

Ändringarna som hör till bankpaketet görs i bankernas tillsynsförordning, kreditinstitutsdirektivet, förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen samt i direktivet om återhämtning och resolution av banker.

Rådets pressmeddelande
Finansministrarna behandlar bankpaketet, mervärdesbeskattningen och läget i Grekland (22.5.)

Mer information:

Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi