Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vicehäradshövding Sari Ojanen statens nya förhandlingsdirektör

Finansministeriet
14.3.2019 15.01
Pressmeddelande
Sari Ojanen.
Vicehäradshövding Sari Ojanen Fotograf: Matti Immonen

Statsrådet utnämnde vid sitt allmänna sammanträde juris kandidat, vicehäradshövding Sari Ojanen till statens förhandlingsdirektör för en bestämd tid om fem år från och med den 1 maj 2019. Sari Ojanen övergår till uppdraget från posten som förhandlingschef för KT Kommunarbetsgivarna.

Statens arbetsmarknadsverk ansvarar för statssamfundets arbetsgivarpolicy och de statliga arbetsgivarnas intressebevakning som förhandlingsmyndighet. Statens arbetsmarknadsverk har som uppgift att främja statens konkurrenskraft som arbetsgivare och att stödja ämbetsverken i deras arbetsgivarverksamhet.

Förhandlingsdirektören är chef för Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) och direkt underställd finansministeriets administrativa understatssekreterare. Förhandlingsdirektörens viktigaste uppgifter hänför sig till statens arbetsmarknadspolitik, intressebevakning, förhandlings- och avtalsverksamhet samt arbetsmarknadsrättsliga frågor. Förhandlingsdirektören svarar för statens förhandlingsverksamhet och dess strategiska inriktning. Statens arbetsgivarpolicy utvecklas i samarbete med tjänstemannaledningen vid statliga ämbetsverk.

Åtta personer sökte tjänsten som statens förhandlingsdirektör. Tjänsten var ledigförklarad under perioden 6.11. - 10.12.2018.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30063

Finansministeriet Ministeriet Staten som arbetsgivare