Tapahtumat

Julkisten hankintojen käsikirja on nyt saatavilla kätevänä verkkotyökaluna. Tervetuloa webinaariin kuulemaan, mistä käsikirjassa on kyse ja miten saat siitä parhaat hyödyt irti.

Järjestäjä: VM

Valtiovarainministeriö järjestää kunnille ja kuntayhtymille kuulemistilaisuuden taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2025. Kuulemistilaisuuden lisäksi materiaalit laitetaan saataville lausuntopalveluun arviolta 8.4.2024.

Järjestäjä: VM

Valtiovarainministeriö järjestää ensisijaisesti digitaalisen viranomaisviestinnän edistämisohjelman käynnistystilaisuuden tiistaina 23. huhtikuuta 2024 klo 13.00–14.30. Tilaisuuden avaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena. Tilaisuudesta julkaistaan tekstitetty tallenne suomeksi.

Järjestäjä: VM

Valtiovarainministeriö järjestää hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille kuulemistilaisuuden taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2025. Kuulemistilaisuuden lisäksi materiaalit laitetaan saataville lausuntopalveluun arviolta 8.4.2024.

Järjestäjä: VM

Tervetuloa Julkiset tilat Suomi -ohjelman tilaisuuteen. Julkiset tilat Suomi -ohjelmassa tuotetaan yhdessä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa tietopohjaa julkisen sektorin kiinteistöistä ja niiden kunnosta päätöksenteon tueksi.

Järjestäjä: VM

Valtiovarainministeriö on asettanut elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman. Ohjelma tukee julkisten palvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet huomioiden. Tervetuloa kuulemaan ohjelman sisällöstä!

Järjestäjä: VM

Tilaisuudessa esitellään tiedonhallintalautakunnan alkuvuodesta julkaistujen uusien tiedonhallintamallia ja muutosvaikutusten arviointia koskevia suosituksia. Uusien suositusten tarkoituksena on auttaa entistä paremmin tiedonhallintayksiköitä toteuttamaan tiedonhallintalain (906/2019) 5 §:ssä säädetyt velvollisuudet. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, mutta kohderyhmän ovat erityisesti tiedonhallintalain 4 §:n 1 momentissa säädetyt tiedonhallintayksiköt.

Järjestäjä: VM

Esitys hyvinvointialueiden rahoituksen jälkikäteistarkistuksen omavastuusta ja asiakasmaksumuutosten huomioon ottamisesta on lausuttavana Lausuntopalvelussa 28.5.2024 asti. Valtiovarainministeriö järjestää hyvinvointialueille infotilaisuuden esityksen sisällöstä perjantaina 26.4. klo 10.00.

Järjestäjä: VM