Vakaus- ja kasvusopimus

Vakaus- ja kasvusopimus on sääntöihin perustuva kansallisten finanssipolitiikkojen koordinaatiokehikko.

Vakaus- ja kasvusopimus muodostuu Eurooppa-neuvoston päätöslauselmasta vuodelta 1997, asetuksesta 1466/97 koskien vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää osaa ja asetuksesta 1467/97 koskien vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osaa.  Ennaltaehkäisevän osan keskiössä on rakenteellista rahoitusasemaa koskeva julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoite, jonka jäsenvaltiot ovat itse asettaneet ja jonka toteutumista komissio ja neuvosto seuraavat. Liiallisen alijäämän menettely, ja siihen liittyvät perussopimuksessa määritellyt 3 prosentin raja julkisen talouden alijäämälle ja 60 prosentin raja julkisen talouden velalle suhteessa kokonaistuotantoon, kuuluvat sopimuksen korjaavaan osaan.

Vakaus- ja kasvusopimukseen on tehty muutoksia vuosina 2005 ja 2011. Lainsäädäntöä täydennettiin vuonna 2013 kahdella asetuksella. Hallitusten välinen finanssipoliittinen sopimus tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Sopimuksen perusteella Suomessa säädettiin niin kutsuttu finanssipoliittinen laki. Lainsäädäntöä täydentävät käytännesäännöt, jotka selventävät lain soveltamista.

Vakaus- ja kasvusopimus (Stability and Growth Pact) (Euroopan komissio, englanniksi)