EN FI SV

Virka- ja työehdot, henkilöstöhallinnon asiakirjat

Virkasuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä säädetään virkaehtosopimuslaissa ja työsuhteen työehtosopimuslaissa. Virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentää valtion pääsopimus, jossa on sovittu valtion virkamiehiä koskevasta neuvottelumenettelystä.

Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla, virastotason tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti. Virasto- tai hallinnonalakohtaisia virka- ja työehtosopimuksia omalta ja hallinnonalansa osalta tekevät sopimusvirastot, joita on yhteensä n. 60. Näillä sopimuksilla sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista erityiskysymyksistä ja ne hyväksyy valtiovarainministeriö.

Lisätietoa

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksista sopimuskaudelle 2020-2022, tiedotekirje 2.4.2020


Valtion matkustussääntö 2020, julkaisu 2020:1
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa


Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, määräys 19.12.2019


Valtion virka- ja työehdot 2018-2020, julkaisu 15a/2018
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Julkaisu löytyy myös valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta


Linkki Henkilöstöhallinnon asiakirjat - sivulle
Sivuille on koottu kaikki valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset, määräys-, ohje- ja suosituskirjeet sekä muutamia valtioneuvoston periaatepäätöksiä


Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)


Virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)


Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)