Digitalisoidaan julkiset palvelut

hallituksen kärkihankeRakennukset heijastuvat ruutuikkunoistaDigitalisaatio on hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioidaan lähes jokaisessa kärkihankkeessa. Julkisen hallinnon digitalisaatioon vastataan Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeella, jonka toteuttamisesta vastaa valtiovarainministeriön JulkICT-osasto. Siinä julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Samalla luodaan asiakaslähtöiset, kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö.

Hallitusohjelman toteutus valtioneuvoston sivulla
Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen valtioneuvoston sivuilla

Tutustu myös Digikuntakokeiluun osoitteessa: vm.fi/digikuntakokeilu. Digikuntakokeilussa yhdistyy useita hallituksen kärkihankkeita, kuten Julkisen sektorin kustannusten karsinta, Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanke sekä Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri -kärkihanke.

Kärkihankkeen kolme toimenpidettä

1. Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet (digitalisoinnin periaatteet)

2. Sitoutetaan hallinnonalat ja kunnat hallinnon sisäisten prosessien uudistamiseen. Erillisrahoitettavien hankkeiden kehittämisessä priorisoidaan tuottavuushyödyltään suurimmat hankkeet (prosessien digitalisointi)

3. Luodaan yhden luukun palvelumalli ja uudistetaan tiedonhallintalainsäädäntö (yhden luukun palvelumalli)

Kärkihankkeen aikataulu

 

Kärkihankkeen aikataulu

 

Kärkihankkeen tavoitteet

Digitalisoidaan julkiset palvelut

Katso kuva isona

Lista Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeista

Yhteyshenkilö