FI SV

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan laatimiseksi. Tiekartalle tavoitellaan sataa ensimmäistä kansalaisten tai yritysten käyttämää julkisen hallinnon palvelua, joissa sähköinen palvelukanava on ensisijainen. Tiekarttaa valmistellaan avoimesti eri viranomaisten kanssa kevään 2017 aikana, ja se on tarkoitus toimeenpanna vuosien 2017–2021 aikana.

Tiekartan laatiminen aloitetaan jo käytössä olevista toimivista ja käytetyistä palveluista. Työskentelyssä hyödynnetään mahdollisimman paljon Tanskan ja tarpeen mukaan myös muiden maiden hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Tavoitteena on tehdä tiekartasta jatkuvasti päivitettävä digitalisoinnin suunnannäyttäjä.

Hallituksen aiemman linjauksen mukaisesti Suomessa siirrytään ensisijaisesti sähköisen postilaatikon käyttämiseen vuonna 2018. Palvelujen tunnistamisen rinnalla arvioidaan, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia sähköisen asioinnin muuttaminen ensisijaiseksi edellyttää. Hallitus on linjannut, että laintasolla turvataan asiointipalvelut muilla keinoilla heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Sähköisten palveluiden käyttöön luodaan myös tukimalli.  

Kevään 2017 aikana järjestetään avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään tiekarttaan liittyviä asioita. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2017 saakka. Hallitus linjaa mitkä palvelut minäkin vuonna on tavoitteena tarjota sähköisesti työryhmän esitykseen perustuen.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta.

Asettamispäätös
Asettamispäätös (html)

Tiedote: Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavat palvelut kootaan tiekartalle (27.1.2017)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi (työryhmän puheenjohtaja), puh. 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi