Hyppää sisältöön
Media

Hallitukseen Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä

valtioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2021 13.37
Tiedote 14/2021
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan torstaina 14. tammikuuta Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän. Sen tehtävänä on ohjata kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjata ja seurata näiden toimeenpanoa.

Ministerityöryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja. Lisäksi se voi käsitellä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä. 

Työryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Muut jäsenet ovat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, opetusministeri Jussi Saramo ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.  
Työryhmän pääsihteerinä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen valtiovarainministeriöstä. 

Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 17.–21.7.2020 linjattiin EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelma rahoitetaan elpymisvälineen rahoituksen turvin. Keskeinen osa EU:n elpymisvälinettä on ns. elpymis- ja palautumistukiväline (RRF). RRF-rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, joka kattaa uudistus- ja investointiohjelman ajanjaksolle 2021–2023. 

Suunnitelman sisältämien uudistusten ja investointikokonaisuuksien tulee vastata EU-ohjausjakson maakohtaisiin suosituksiin. Sen tulee täyttää myös muut RRF-asetuksen kriteerit. Lisäksi elpymis- ja palautumissuunnitelmassa priorisoitujen uudistusten ja investointien tulee täyttää Suomen kestävän kasvun ohjelmassa määritellyt kriteerit. 

Valtioneuvosto antoi 27.11.2020 eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.


Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300