Hyppää sisältöön
Media

Digitalisaation edistämisen ohjelma lisäsi ymmärrystä digitalisaation tilanteesta Suomessa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2023 13.42
Tiedote

Ohjelman roolina oli ohjata, tukea ja kannustaa viranomaisia viemään palvelutarjontansa digitaaliseen palvelukanavaan. Ohjelman avulla saavutettu suurin muutos on ollut aikaisempaa parempi yhteinen tietoisuus ja ymmärrys digitalisaation edistämisen tilanteesta ja toimenpiteistä, joilla sitä voidaan edelleen edistää.

”Suomi on digitalisaatiossa maailman huippua. Samalla kilpailu on kuitenkin kovaa ja meidän on kyettävä jatkuvasti parantamaan juoksuamme, jotta olisimme edelläkävijöitä jatkossakin. Hyvää työtä on siis jatkettava määrätietoisesti ja siihen digitalisaation edistämisen ohjelma antaa hyvät valmiudet tulevaisuudessakin”, kuntaministeri Sirpa Paatero toteaa.

Ohjelma kehitti yhdessä eri toimijoiden kanssa työkaluja, toimintamalleja ja muita tuotoksia, jotka ovat saaneet hyvää palautetta niiden hyödyntäjiltä. Tällaisia ovat esimerkiksi julkisen hallinnon digikehittäjille kunnissa ja virastoissa tarjottu asiantuntijatuki, Suomi.fi-palvelulaadun työkalut, digituen toimintamallin kehittäminen sekä digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön tilannekuva, käsikirja ja koulutukset. Ohjelman YritysDigi-hanke kiinnitti kyselyillään ja muilla selvityksillään viranomaisten huomion myös yrityksille ja yhteisöille suunnatun palvelutarjonnan kehittämisen tärkeyteen – ja on tulosten perusteella myös aikaansaanut muutosta. 

Lisäksi ohjelma teki Suomen digitaalisesta kompassista systeemimallinnuksen, joka havainnollistaa digikompassin neljää osa-aluetta ja poikkihallinnollista yhteistyötä sekä niiden välisiä riippuvuussuhteita. Samassa yhteydessä ohjelma laati ehdotukset digikompassin julkisten palvelujen osa-alueen avaintulosten mittaamiselle.  

Ohjelman tuotoksilla voidaan jatkossa edistää poikkihallinnollista digitalisaation johtamista

Digitalisaation edistämisen ohjelman ohjausryhmä on linjannut, että ihmiskeskeistä yhteiskehittämistä ja toimintatapojen muutosta edistävää asiantuntijatukea tulisi jatkaa. Digituen kehittämisen ja tarjonnan olisi hyvä jatkossa kiinnittyä muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten elämän- ja liiketoimintatapahtumalähtöiseen palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä uudistukseen, jossa valtion käyntiasiointi kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. Ohjausryhmän mukaan digitalisaation tilannekuva antaa hyvän perustan tuleville muille digitalisaation edistämisen toimille ja sitä tulisi myös jatkossa pitää yllä. 

Riippumattoman loppuarvioinnin mukaan ohjelmassa on saatu aikaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka ovat vieneet edellytyksiä digitalisaatiolle eteenpäin. Arvion mukaan kuitenkin ohjelman tuotosten vaikuttavuus on toistaiseksi ollut pistemäistä. Arviointi suosittelee, että ohjelmassa valmistuneita tuotoksia ja tuloksia otettaisiin käyttöön ja kehitettäisiin myös ohjelman päätyttyä. Esimerkiksi lainsäädäntötyöryhmän toimintaa ja kaikille avointa digitalisaation edistäjien verkostoa esitetään jatkettaviksi. 

Riippumattoman arvioinnin toteuttivat Owal Group Oy ja 4FRONT Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta. 

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, puh. 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi