Hoppa till innehåll
Media

Programmet för att främja digitalisering ökade förståelsen av läget i fråga om digitaliseringen i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 13.42
Pressmeddelande

Programmets roll var att styra, stödja och uppmuntra myndigheterna att tillhandahålla sin service via digitala servicekanaler. Den största förändring som åstadkommits med hjälp av programmet har varit att öka den gemensamma medvetenheten om och förståelsen av läget med främjande av digitaliseringen och de åtgärder genom vilka den kan främjas ytterligare.

"Finland hör till världstoppen inom digitaliseringen.  Konkurrensen är dock hård och vi måste bli bättre hela tiden för att kunna vara föregångare även i fortsättningen. Det krävs gott och målmedvetet arbete, och programmet för främjande av digitalisering ger goda förutsättningar för det även i framtiden", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Programmet utvecklade tillsammans med olika aktörer verktyg, verksamhetsmodeller och andra resultat som fått god respons av dem som utnyttjat dem. Som exempel kan nämnas expertstöd som erbjuds utvecklare av e-tjänster i kommuner och ämbetsverk, verktyg för Suomi.fi-tjänsternas kvalitet, utveckling av verksamhetsmodellen för digitalt stöd samt en lägesbild, en handbok och utbildningar som gäller lagstiftningen om digitalisering. Projektet FöretagsDigi fäste genom sina enkäter och andra utredningar myndigheternas uppmärksamhet vid vikten av att utveckla serviceutbudet för företag och sammanslutningar – och har på basis av resultaten också åstadkommit förändringar. 

Programmet gjorde dessutom en systemmodell av Finlands digitala kompass som åskådliggör de fyra delområdena i den digitala kompassen, det förvaltningsövergripande samarbetet och beroendeförhållandena mellan dem. I samband med programmet utarbetade man också förslag till mätning av nyckelresultaten inom delområdet för offentlig service.  

Resultaten av programmet kan i fortsättningen användas för att främja förvaltningsövergripande ledning av digitaliseringen

Styrgruppen för programmet för främjande av digitaliseringen har bestämt att det människoorienterade expertstödet för att främja samutveckling och förändring av verksamhetssätt bör fortsätta. Utvecklingen och utbudet av det digitala stödet borde i fortsättningen anknyta till andra pågående projekt, såsom utveckling av servicehelheter som utgår från livs- och affärshändelser samt koncentreringen av kundbesök hos staten till  gemensamma serviceställen. Lägesbilden av digitaliseringen utgör enligt styrgruppen en god grund för andra framtida åtgärder för att främja digitaliseringen, och den borde upprätthållas även i fortsättningen. 

Programmet har enligt en oberoende slutbedömning åstadkommit konkreta åtgärder som främjat förutsättningarna för digitalisering. Effekterna av resultaten har emellertid tills vidare varit sporadiska. Utvärderingen rekommenderar att de resultat som åstadkommits i programmet tas i bruk och utvecklas också efter att programmet avslutats. Det föreslås till exempel att lagstiftningsarbetsgruppens verksamhet och det för alla öppna nätverket för främjande av digitalisering fortsätter. 

Den oavhängiga utvärderingen gjordes av Owal Group Oy och 4FRONT Oy på uppdrag av finansministeriet. 

Mer information:
Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn 0295 530208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi