Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digituen vakiinnuttaminen etenee

Valtiovarainministeriö
21.4.2021 10.02
Tiedote

Digituen valtakunnallista toimintamallia esitetään vakiinnutettavaksi siten, että vuodesta 2022 lähtien alueellisesta kehittämistehtävästä vastaisi Digi- ja väestötietovirasto. Valtiovarainministeriö aloittaa muutoksen valmistelun yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Tavoitteena on, että alueellinen kehittämistehtävä voidaan siirtää Digi- ja väestötietovirastolle kuluvan hankekauden päättyessä. Digitukea kansalaille tarjoavat jatkossakin paikalliset toimijat.

Valtiovarainministeriö on vuodesta 2018 myöntänyt valtionavustuksia maakuntaliittojen digituen alueellisille hankkeille. Valtionavustushankkeet ovat kehittäneet kansalaisille tarjottavaa tukea sähköiseen asiointiin ja sähköisten palvelujen käyttämiseen yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Syksyllä 2020 valtiovarainministeriössä käynnistettiin selvitystyö digituen vakiinnuttamiseksi osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa. Työllä halutaan varmistaa, että maakuntaliittojen valtionavustushankkeiden tulokset jäävät elämään ja digituen alueellinen yhteiskehittäminen jatkuu myös hankekausien päätyttyä.

Valtiovarainministeriön selvitystyössä on arvioitu eri mahdollisuuksia digituen alueellisen toiminnan vakiinnuttamiseksi. Työssä merkittävänä tukena on ollut digituen valtionavustushankkeiden ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyössä kertynyt osaaminen ja tieto. Selvitystyön perusteella esitetään, että digituen alueellisesta kehittämistehtävästä vastaisi jatkossa Digi- ja väestötietovirasto. Työ jatkuu uuden organisoitumistavan jatkokehityksellä ja esimerkiksi tarvittavalla lainsäädäntöanalyysillä.

Digituen alueellinen kehittäminen on ollut käynnissä vuodesta 2018 lähtien hankemuotoisena. Digi- ja väestötietovirasto on vastannut digituen valtakunnallisesta kehittämisestä. Nykyiset maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeet päättyvät lokakuun lopussa 2021. Digitukea Suomessa tarjoavat useat eri toimijat kuten, kirjastot, järjestöt, erilaiset hankkeet, yhteisöt, kunnat, viranomaiset, asiointipisteet ja yritykset. Alueellisen kehittämisen tarkoituksena on tukea näitä toimijoita. Digi- ja väestötietoviraston tehtäväksi ei siis esitetä digitukipalveluiden tarjoamista kansalaisille. Digituen tarjonnan kenttä on laaja ja valtionavustushankkeiden tehtävänä on ollut tukea alueella toimivien digituen tarjoajien yhteistyötä ja toimintaa verkostoissa. Yhteistyöllä vahvistetaan digituen tarvitsijan mahdollisuutta saada ja löytää tarvitsemansa tuki. Esitetyllä vakiinnuttamismallilla halutaan varmistaa digituen alueellisen kehittämistyön jatkuvuus myös nykymuotoisen rahoituksen päättyessä.

Valmistelu jatkuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa

Alueellista kehittämistehtävää pidetään luontevana lisänä Digi- ja väestötietovirastolle sen valtakunnallisen kehittämistehtävän yhteyteen. Silloisessa Väestörekisterikeskuksessa vuonna 2018 käynnistynyt digituen valtakunnallinen kehittämistehtävä on synnyttänyt Digi- ja väestötietovirastoon tarvittavaa osaamista. Digituen kehittämisen tuominen yhteen organisaatioon tukee kohdennetun ja yhtenäisen digituen kehittämistä koko Suomessa. Muutoksessa halutaan varmistaa myös alueellisen näkökulman säilyminen digituen kehittämisessä.

Selvitystyö jatkuu vuonna 2021 erityisesti digituen uuden toimintamallin käyttöönoton valmistelun osalta yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Selvitystyön lopputulokset julkaistaan myöhemmin kokonaisuutena.  Loppuvuonna 2021 päättyvät valtionavustushankkeet ovat muutosvaiheessa avainasemassa digituen alueellisen kehittämisen jatkuvuuden takaamiseksi.

Digituen toimintamalli ministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja:

Ministeri Sirpa Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, [email protected]
Suunnittelija Waltteri Heino, p. 0295 530 465, [email protected]

Digituen valtakunnallisen toimintamallin mukaisella kehittämisellä Suomessa pyritään tukemaan julkisen hallinnon asiakkaiden siirtymistä digitaaliseen palvelukanavaan. Tavoitteena on varmistaa kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet asioida viranomaisten palveluissa sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta ja edistää näin digitaalisten palvelujen käytön yleistymistä. Digituen kehittäminen on osa Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

Julkisen hallinnon ICT