Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus Kuntarahoituksen mahdollisuudesta rahoittaa hyvinvointialueita lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 11.47
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, jonka nojalla kuntia rahoittava Kuntarahoitus Oyj voisi alkaa myöntää lainoja myös sote-uudistuksessa perustettaville hyvinvointialueille. Samalla Kuntien takauskeskukselle annettaisiin oikeus myöntää takauksia Kuntarahoituksen sellaiselle varainhankinnalle, jota käytetään hyvinvointialueiden lainoihin.

Osana sote-uudistusta Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Jotta hyvinvointialue pystyy vastaamaan näihin tehtäviin liittyvistä investoinneista, niillä on tarve ottaa pitkäaikaista lainaa. Tällä hetkellä Kuntien takauskeskuksesta annetun lain mukaan ei kuitenkaan mahdollista, että Kuntarahoitus voisi myöntää lainoja hyvinvointialueille.

Kuntarahoitus on keskeinen kuntia ja kuntayhtymiä rahoittava luottolaitos. Siksi olisi perusteltua, että se voisi rahoittaa myös hyvinvointialueita, hyvinvointiyhtymiä ja niiden omistamia tai määräämisvallassa olevia yhteisöjä. Mitä useampien rahoituslaitosten palvelut hyvinvointialueilla olisi käytettävissään, sitä todennäköisemmin ne voisivat saada tarvitsemaansa rahoitusta edullisin ehdoin kaikissa markkinatilanteissa.

Kuntarahoituksen varainhankinta on Kuntien takauskeskuksen takaamaa. Takauskeskuksen jäseninä ovat kaikki Manner-Suomen kunnat, ja ne vastaavat yhdessä siitä, että takauskeskuksen menot ja sitoumukset saadaan katetuiksi. Ehdotetun lakimuutoksen myötä takauskeskuksen jäsenenä olevat kunnat joutuisivat kuitenkin viimesijaiseen vastuuseen myös hyvinvointialueille kohdistettavan rahoituksen varainhankinnasta ja siihen liittyvistä sitoumuksista. Siksi lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava, että Kuntarahoituksen lainanannon laajentaminen hyvinvointialueille ei vaaranna kuntien taloudellista itsehallintoa.

Esitetty lakimuutos tulisi voimaan samaan aikaan, kun hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittavat toimintansa. Muutos ei pakottaisi Kuntarahoitusta laajentamaan lainanantoaan hyvinvointialueille vaan ainoastaan tekisi sen mahdolliseksi, jos takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus päättäisivät tällaiseen rahoitustoimintaan ryhtyä.

Lausuntoaika päättyy 10.9.2021. Lausuntopyyntö ja esitysluonnos on julkaistu Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoja
lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh. 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 0295 530 018, minna-marja.jokinen (at)vm.fi (ajalla 19.7.–9.8.)