Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till Kommunfinans Abp:s möjlighet att finansiera välfärdsområden ut på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 11.47
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag med stöd av vilket Kommunfinans Abp, som finansierar kommuner, kan börja bevilja lån också för de välfärdsområden som inrättas i samband med social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt ska Kommunernas garanticentral ges rätt att bevilja garantier för Kommunfinans Abp:s medelanskaffning som används för att bevilja välfärdsområden lån.

I samband med reformen bildas det i Finland 21 välfärdsområden till vilka de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna för närvarande ansvarar för överförs. För att välfärdsområdet ska kunna ansvara för de investeringar som hänför sig till dessa uppgifter behöver det ta långfristiga lån. För närvarande är det enligt lagen om Kommunernas garanticentral dock inte möjligt för Kommunfinans att finansiera välfärdsområdena med lån.

Kommunfinans är ett viktigt kreditinstitut som finansierar kommuner och samkommuner. Därför är det motiverat att det också ska kunna finansiera välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och sammanslutningar som ägs av dem eller som lyder under deras bestämmanderätt. Ju fler finansinstitut som välfärdsområdena har möjlighet att använda, desto mer sannolikt är det att de kan få den finansiering de har behov av på förmånliga villkor i alla marknadslägen.

Kommunfinans Abp:s medelanskaffning garanteras av Kommunernas garanticentral. Garanticentralens medlemmar är alla kommuner på det finländska fastlandet, och de ansvarar tillsammans för att garanticentralens utgifter och förbindelser kan täckas. Den föreslagna lagändringen medför emellertid att de kommuner som är medlemmar i garanticentralen blir ansvariga i sista hand också för den medelanskaffning jämte därmed sammanhängande förbindelser som är inriktad på att finansiera välfärdsområdena. Därför måste man i samband med lagändringen se till att en utvidgning av Kommunfinans Abp:s utlåning till välfärdsområdena inte riskerar kommunernas ekonomiska självstyrelse.

Den föreslagna lagändringen är avsedd att träda i kraft samtidigt som välfärdsområdesfullmäktige inleder verksamheten. Ändringen tvingar inte Kommunfinans Abp att utvidga sin utlåning till att inkludera välfärdsområdena utan innebär endast att det är möjligt om garanticentralens delegation och Kommunfinans Abp beslutar att inleda sådan finansieringsverksamhet.

Remisstiden går ut den 10 september 2021. Begäran om utlåtanden och utkastet till propositionen har publicerats på Lausuntopalvelu.fi.

Mer information:
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 0295 530 018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi (mellan 19.7.–9.8.)