Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU kompletterar lagstiftningen om bekämpning av skatteflykt

Finansministeriet 21.2.2017 14.25 | Publicerad på svenska 21.2.2017 kl. 15.03
Nyhet
Bild: EU

EU-ländernas finansministrar kom tisdagen den 21 februari överens om komplettering av direktivet om bekämpning av skatteflykt. Syftet med den nya lagstiftningen är att förhindra företag från att undvika skatter genom att utnyttja de olika skattebehandlingarna i olika länder.

De så kallade hybridarrangemangen urholkar EU-ländernas samfundsskattebas. Företagen skaffar sig skatteförmåner i internationella sammanhang till exempel genom att utnyttja flerdubbla avdrag eller skatteavräkningar. Inkomsterna förblir ofta helt obeskattade.

Det nya direktivet kompletterar direktivet om bekämpning av skatteflykt som godkändes i juli i fjol. Det har ett samband med kommissionens omfattande företagsskattepaket.

Finland understödde godkännandet av direktivet vid Ekofinrådets möte. Finansminister Petteri Orpo företrädde Finland i Bryssel.

– Jag är nöjd över att rådet uppnådde enighet i frågan. Detta utgör en del i en större helhet som syftar till att skapa ett rättvist, konkurrenskraftigt och stabilt företagsskattesystem för unionen, säger minister Orpo.

Ekofinrådet godkänner direktivet slutligt efter att Europaparlamentet uttalat sig i ärendet. Medlemsländerna ska sätta direktivet i kraft genom nationell lagstiftning i regel före utgången av 2019.

Rådets pressmeddelande (på engelska)

Ytterligare information:

Jari Salokoski, finansråd, tfn 02955 30437, jari.salokoski(at)vm.fi
Elisa Tarkiainen, specialmedarbetare, tfn 0400 774 789, elisa.tarkiainen(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.