Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää YLE-veron alarajan korottamista, 300 000 vapautuu verosta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2015 13.40
Tiedote

Hallitus esittää muutettavaksi yleisradioverosta annettua lakia siten, että henkilön yleisradioveron pienin maksuunpantava määrä korotettaisiin 51 eurosta 70 euroon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen sekä hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, jolla valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle suoritettava määräraha jäädytettäisiin vuodelle 2016.

YLE-veroa koskeva esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi niiden yhteydessä.

Vaikutukset

Muutoksen myötä yleisradioveron tuotto jäisi vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin nykyisillä veroperusteilla. Veron kumulatiivinen kertymä vuosina 2016—2018 vastaisi suunnilleen määrärahan kumulatiivista kertymää, kun ilman muutosta verokertymä olisi noin 60 miljoonaa euroa määrärahaa suurempi.

Ehdotuksella ei olisi vaikutusta Yleisradio Oy:n rahoitusasemaan, koska verokertymällä ja määrärahan suuruudella ei ole välitöntä yhteyttä toisiinsa.

Yleisradioveroa maksavien lukumäärä alenisi ehdotuksen johdosta noin 300 000 henkilöllä, joista noin 120 000 olisi eläkeläisiä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, p. +358295530239, [email protected]