Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringen föreslår förhöjning av nedre gränsen för rundradioskatten, 300 000 befrias från skatt

Finansministeriet 1.10.2015 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om rundradioskatt skulle ändras så att det lägsta belopp för fysiska personers rundradioskatt som debiteras skulle höjas från 51 till 70 euro.

Förslaget har ett samband med regeringens budgetproposition för 2016 samt regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond, enligt vilken det anslag i statsbudgeten som betalas televisions- och radiofonden skulle frysas för nästa års del. 

Propositionen som gäller Rundradioskatten avses bli behandlad i samband med dem.

Konsekvenserna

Ändringen skulle minska på rundradioskatteintäkterna med ca 20 miljoner euro på årlig nivå jämfört med de nuvarande skattegrunderna. De kumulativa skatteintäkterna kommer under 2016-2018 att motsvara ungefär de kumulativa anslagen. Utan förändringen skulle de ha varit ungefär 60 miljoner euro större än anslagen.

Förslaget har inte någon inverkan på Rundradion Ab:s finansiella ställning, eftersom skatteintäkterna och anslagsbeloppet inte har någon direkt koppling.

Antalet personer som betalar rundradioskatt skulle på grund av propositionen minska med ca 300 000 personer, 120 000 av dem pensionärer.

Ytterligare information: Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn +358295530239, [email protected]