Hyppää sisältöön
Media

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.35
Tiedote
Kuvassa mies ja lapsi lukevat kirjaa.

Henkilötunnukseen otetaan vuoden 2023 alusta lähtien käyttöön uusia välimerkkejä, jotka osoittavat vuosisadan. Jo käytössä olevat henkilötunnukset eivät uudistuksen vuoksi muutu. Esimerkiksi Suomeen työn johdosta muuttaville ulkomaalaisille annettavissa henkilötunnuksissa voidaan ottaa uusia välimerkkejä käyttöön.

Valtioneuvosto antoi uusia välimerkkejä koskevan asetuksen 8. heinäkuuta. 2000-luvulla syntyneillä otetaan nykyisen A-kirjaimen lisäksi käyttöön kirjaimet B, C, D, E ja F. 1900-luvulla syntyneillä otetaan nykyisen yhdysmerkin (-) lisäksi käyttöön kirjaimet Y, X, W, V ja U.
​​​
​​​​​​​​​​Asetuksella henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki tulee myös yksilöiväksi osaksi tunnusta eli henkilötunnukset voi erottaa toisistaan pelkästään eri välimerkki. Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2023. Uuden välimerkin sisältäviä henkilötunnuksia annetaan vasta nykyisin käytössä olevien välimerkkien loputtua.

Uusilla välimerkeillä henkilötunnusten määrä moninkertaistetaan

Kun henkilön tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, hänelle annetaan henkilötunnus. Henkilötunnus on käytännössä välttämätön, jotta henkilö voi toimia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Jokaiselle syntymäpäivälle on annettavissa rajallinen määrä henkilötunnuksia. Koska tunnuksia myönnetään esimerkiksi Suomeen muuttaville henkilöille, arvioidaan tunnusten loppuvan tietyiltä päiviltä jo lähivuosina.

Asetuksen tuomilla muutoksilla moninkertaistetaan käytettävissä olevien tunnusten määrä ja varmistetaan niiden riittävyys tulevaisuudessa. Jatkossa uuden välimerkin sisältäviä henkilötunnuksia annetaan, kun kyseiselle syntymäpäivälle ei ole enää annettavissa nykyisin käytössä olevia välimerkkejä.

Henkilötunnuksen uudistaminen jatkuu

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan myös lakiesityksiä henkilötunnuksen uudistamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Tavoitteena on muun muassa aikaistaa ja laajentaa henkilötunnuksen antamista ulkomaalaisille sekä poistaa vuodesta 2027 eteenpäin myönnettävistä uusista henkilötunnuksista sukupuolisidonnaisuus niin, että sen jälkeen myönnettävistä henkilötunnuksista ei käy ilmi henkilön sukupuoli.

Uudistuksella halutaan henkilötunnusten riittävyyden varmistamisen lisäksi edistää työperäistä maahanmuuttoa, parantaa yksityisyydensuojaa ja ennaltaehkäistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuuden poistaminen vuodesta 2027 eteenpäin myönnettävistä uusista henkilötunnuksista ei vaikuta jo olemassa oleviin henkilötunnuksiin. Muut lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Maarit Huotari, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0518  (tavoitettavissa 8.7. saakka)
osastopäällikkö Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117 (tavoitettavissa 2.8.2022 alkaen)

Valtioneuvoston asetus uusista henkilötunnuksen välimerkeistä
Henkilötunnuksen uudistaminen