Hoppa till innehåll
Media

Personbeteckningarnas tillräcklighet säkerställs med hjälp av nya skiljemarkörer

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.35
Pressmeddelande
En man och ett barn läser en bok.

Personbeteckningarna kommer från och med ingången av 2023 att få nya skiljemarkörer som visar århundradet. De personbeteckningar som redan är i bruk ändras inte till följd av reformen. Nya skiljemarkörer kan införas till exempel i personbeteckningarna för utlänningar som flyttar till Finland på grund av arbete.

Statsrådet utfärdade en förordning om skiljemarkörerna den 8 juli. För dem som är födda på 2000-talet införs utöver den nuvarande bokstaven A även bokstäverna B, C, D, E och F. för dem som är födda på 1900-talet införs utöver det nuvarande bindestrecket (-) även bokstäverna Y, X, W, V och U.
​​​
​​​Den skiljemarkör som införs i personbeteckningen genom förordningen blir också en identifierande del av beteckningen, det är med andra ord möjligt att personbeteckningarna skiljer sig från varandra endast genom olika skiljemarkörer.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 januari 2023. Personbeteckningar med nya skiljemarkörer ges först när de markörer som används nu tar slut.

Antalet personbeteckningar flerdubblas tack vare nya skiljemarkörer

När uppgifter om en person för första gången registreras i befolkningsdatasystemet ges hen en personbeteckning. Personbeteckningen är i praktiken nödvändig för att en person ska kunna agera i det finländska samhället.

Det finns enbart ett begränsat antal personbeteckningar för varje födelsedag. Eftersom personbeteckningar beviljas till exempel personer som flyttar till Finland, bedöms det att beteckningarna kommer att ta slut för vissa dagar redan under de närmaste åren.

Genom de ändringar som förordningen medför kan man mångdubbla antalet tillgängliga beteckningar och säkerställa att de räcker till i framtiden. I fortsättningen tilldelas personbeteckningar med nya skiljemarkörer efter att de skiljemarkörer som används för närvarande inte längre kan ges på födelsedagen i fråga.

Förnyandet av personbeteckningen fortsätter

Finansministeriet bereder som bäst också lagförslag om ändring av personbeteckningen. Avsikten är att en regeringsproposition lämnas till riksdagen under hösten. Syftet är bland annat att tidigarelägga och utvidga beviljandet av personbeteckningar till utlänningar samt att slopa könsbundenheten i fråga om nya personbeteckningar som beviljas från och med 2027 så att könstillhörigheten inte längre framgår av de nya personbeteckningarna.

Målet med reformen är förutom att garantera ett tillräckligt antal personbeteckningar också att underlätta arbetsinvandring, förbättra integritetsskyddet och förebygga diskriminering på grund av kön. Redan existerande personbeteckningar påverkas inte av att könsbundenheten för personbeteckningar slopas i de nya personbeteckningar som beviljas från och med 2027. Avsikten är att de övriga lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Mer information:

Maarit Huotari, enhetschef, finansministeriet, tfn 029553 0518 (anträffbar tills den 8 juli).
Jarkko Levasma, IKT-direktör, finansministeriet, tfn 029 553 0117 (anträffbar fr.o.m. 2 augusti)

Statsrådets förordning om nya skiljemarkörer i personbeteckningen
Förnyandet av personbeteckningen