Hyppää sisältöön
Media

Julkisen hallinnon ohjelmointirajapintojen kehitykselle yhteiset toimintaperiaatteet

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2022 10.22
Tiedote

Valtiovarainministeriö on julkaissut julkiselle hallinnolle yhteiset ohjelmointirajapintakehityksen (API) toimintaperiaatteet ja suositukset. API-periaatteet on jaettu kolmelle tasolle: strateginen, taktinen ja operatiivinen.

Strategisen tason periaatteet on kohdistettu organisaation johdolle. Strategisella tasolla kuvataan, miten ohjelmointirajapintojen kehittämiselle tulisi määrittää suunta ja tavoitteet sekä miten ohjelmointirajapinnat tulisi huomioida toiminnan kehittämisessä. 

Taktisen tason periaatteet on kohdistettu organisaation tiedonhallintaa kehittäville toimijoille. Taktisen tason periaatteet ohjaavat, miten ohjelmointirajapintojen kehittämistä ja ohjelmointirajapintojen muodostamaa kokonaisuutta tulisi hallita. 

Operatiivisen tason periaatteet on kohdistettu ohjelmointirajapintoja kehittäville ja ylläpitäville toimijoille. Operatiivisen tason periaatteet ohjaavat, miten yksittäisiä ohjelmointirajapintoja tulisi kehittää ja ylläpitää.

API-periaatteet on tarkoitettu koko julkisen hallinnon käyttöön rajapintakehityksessä ja tietojärjestelmähankinnoissa. Periaatteilla lisätään asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä, semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta, uudelleenkäytettävyyttä, tietoturvan ja tietosuojan huomioimista sekä laatua ohjelmointirajapintojen kehityksessä.

API-periaatteilla toimeenpannaan kansallisesti Euroopan komission API Frameworkin suosituksia. Periaatteet on valmisteltu avoimesti osallistamalla sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää julkisen hallinnon API-periaatteita vuodesta 2022 lähtien.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Tanja Lahti, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30650, tanja.m.lahti(at)gov.fi
Kehityspäällikkö Mika Honkanen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 02955 35078, mika.honkanen(at)dvv.fi