Hoppa till innehåll
Media

Gemensamma principer för utvecklingen av programmeringsgränssnitt inom den offentliga förvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2022 10.22
Pressmeddelande

Finansministeriet har offentliggjort gemensamma principer och rekommendationer för utvecklingen av programmeringsgränssnitt (API) för den offentliga förvaltningen. API-principerna är indelade i tre nivåer: strategiska, taktiska och operativa.

Principerna på strategisk nivå gäller organisationens ledning. På strategisk nivå beskrivs hur man bör fastställa riktningen och målen för utvecklingen av programmeringsgränssnitten samt hur programmeringsgränssnitten bör beaktas i utvecklingen av verksamheten. 

Principerna på taktisk nivå gäller aktörer som utvecklar organisationens informationshantering. Principerna på taktisk nivå styr hur utvecklingen av programmeringsgränssnitt och den helhet som består av programmeringsgränssnitt bör hanteras. 

Principerna på operativ nivå har riktats till aktörer som utvecklar och upprätthåller programmeringsgränssnitt. Principerna på den operativa nivån styr hur enskilda programmeringsgränssnitt borde utvecklas och upprätthållas.

API-principerna är avsedda att användas av hela den offentliga förvaltningen vid utvecklingen av gränssnittet och upphandlingen av informationssystem. Principerna förbättrar kundorienteringen, samarbetet, den semantiska och tekniska interoperabiliteten, återanvändning, beaktandet av datasäkerhet och dataskydd samt kvaliteten i utvecklingen av programmeringsgränssnitt.

Genom API-principerna genomför man nationellt Europeiska kommissionens API Framework -rekommendationer. Principerna har beretts öppet genom att engagera samarbetsgrupper och sakkunniga. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att underhålla den offentliga förvaltningens API-principer från och med 2022.

Mer information:
Tanja Lahti, projektchef, finansministeriet, tfn 02955 30650, tanja.m.lahti(at)gov.fi
Mika Honkanen, utvecklingschef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 02955 35078, mika.honkanen(at)dvv.fi

Offentliga förvaltningens ICT