Hyppää sisältöön
Media

Kiinteistöverouudistus lykkääntyy – verotusarvoista ja veroprosenteista päätetään samanaikaisesti

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2018 14.41
Tiedote

Valtiovarainministeriö on lausuntopalautteen perusteella linjannut, että kiinteistöverouudistus toteutetaan yhdessä vaiheessa. Uudistuksesta päättäminen siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä voidaan päättää yhdellä kertaa.

Alun perin kiinteistöverotus oli tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa: hallitus olisi antanut tänä syksynä esityksen verotusarvojen uudistamisesta ja seuraava hallitus esityksen kiinteistöveroprosenttien alentamisesta. Kaksivaiheinen uudistus olisi mahdollistanut käyttöönoton jo vuonna 2020, sillä Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus olisivat saaneet pohjan uudelle arvostamisjärjestelmälle jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tämä aikataulu olisi sopinut yhteen Verohallinnon järjestelmäuudistuksen kanssa.

Kun uudistus toteutetaankin yhdessä vaiheessa, verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälistä voidaan päättää yhdellä kertaa. Näin vaikutuksia kiinteistönomistajille voidaan tarkemmin arvioida.

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa. Verorasitus jakautuisi kuitenkin osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Uudistus voidaan ottaa käyttöön 2022

Valtiovarainministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua yhdessä Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen kanssa. Uusi linjaus merkitsee, että uudistus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Päätökset asiasta tehdään seuraavan vaalikauden aikana.

Kysymyksiä ja vastauksia kiinteistöverotuksen uudistamisesta (päivitetty 26.10.)
Tutustu lausuntoihin kiinteistöverotuksen uudistamisesta (uutinen 1.10.)
Tietoa kiinteistöverouudistuksesta

Lisätietoja:

Valtiovarainministerin erityisavustaja Matias Marttinen, puh. 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi
Uudistuksen tuki- ja ohjausryhmän puheenjohtaja, apulaisjohtaja Päivi Jäske, Verohallinto, puh. 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi