Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fastighetsskattereformen skjuts upp – beskattningsvärdena och skattesatserna fastställs samtidigt

Finansministeriet
26.10.2018 14.41
Pressmeddelande

Finansministeriet har på basis av remissrespons slagit fast att fastighetsskattereformen genomföri ett enda skede. Beslutet om reformen kommer att fattas under nästa regeringsperiod så att förnyandet av beskattningsvärdena och variationsintervallet för fastighetsskattesatserna ska kunna fastställas samtidigt.

Det ursprungliga målet var att reformera fastighetsbeskattningen i två skeden: den nuvarande regeringen skulle ha utfärdat en proposition om förnyandet av beskattningsvärdena i höst, och den följande om sänkningen av fastighetsskattesatserna under nästa valperiod. En tvåstegsreform hade gjort det möjligt att tillämpa det nya systemet redan år 2020, eftersom Lantmäteriverket och Statistikcentralen skulle ha fått grunderna för det nya värderingssystemet i ett tidigt skede. Denna tidsplan skulle dessutom ha passat ihop med Skatteförvaltningens datasystemreform.

Eftersom reformen nu ändå genomförs i ett skede blir det möjligt att besluta om förnyandet av beskattningsvärdena och variationsintervallen för fastighetsskattesatserna på en gång. Uppskattningen av konsekvenserna för fastighetsägare blir också noggrannare.

Avsikten är att förnya fastighetsbeskattningen så att beskattningsvärdena motsvarar den lokala prisnivån och byggkostnaderna på ett bättre sätt än tidigare. Målet är varken att höja eller att sänka på fastighetsskatten. Skattebördan kommer emellertid delvis att fördelas på ett nytt sätt mellan olika fastigheter.

Reformen kan träda i kraft 2022

Finansministeriet fortsätter med beredningen av reformen tillsammans med Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket och Statistikcentralen. Det nya beslutet betyder att det reformerade systemet kan tillämpas på fastighetsbeskattningen för år 2022. Beslut i ärendet fattas under nästa valperiod.

Frågor och svar om förnyandet av fastighetsbeskattningen (17.8., uppdaterat 26.10.)
Bekanta dig med utlåtandena om förnyandet av fastighetsbeskattningen (nyhet 1.10.)
Information om fastighetsskattereformen

Ytterligare information:

Matias Marttinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, ordförande för reformens stöd- och styrningsgrupp, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi