Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierros
Kuntien ja hyvinvointialueiden hallintosääntöön ehdotetaan määräyksiä poikkeusoloja varten

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 15.8.2022 15.18
Tiedote
Lausunnolla.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen hallintosäännössä on oltava määräykset häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten. Lausuntoja pyydetään viimeistään 26.9.2022.

Ehdotuksen mukaan hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset

  • hallinnon ja toiminnan järjestämisestä,
  • päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä
  • valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Ehdotus jättää valtuustojen päätettäväksi määräysten tarkemman sisällön. Kuntien ja hyvinvointialueiden lisäksi muutosehdotus koskee kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä.

Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista valmiuslain mukaisia poikkeusoloja sekä näitä lievempiä häiriötilanteita varten. Hallintosääntöön lisättävillä määräyksillä pyritään varmistamaan kunnan ja hyvinvointialueen hallinnon ja päätöksenteon toimintaedellytykset myös poikkeuksellisten tilanteiden aikana.

Lausuntoaika kuusi viikkoa

Lausunnot annetaan lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoaika päättyy 26. syyskuuta 2022, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden lopulla. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ensi vuoden alkupuolella. Hallintosäännön on oltava lakimuutoksen mukainen ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Marja Liukko, puh. 02955 30566, marja.liukko(at)gov.fi
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen, puh. 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh. 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi