Hyppää sisältöön
Media

Kuntien talousarviokyselyn 2022 tiedot on julkaistu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2022 14.26
Uutinen

Tilastokeskus keräsi valtiovarainministeriön toimeksiannosta erilliskyselyllä tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022. Kaikki Manner-Suomen kunnat vastasivat kyselyyn.

Talousarviokyselyn kustannustiedot (tilinpäätösennusteet 2021 ja talousarviot 2022) ovat olennaisia määriteltäessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. Siirtyvät kustannukset lasketaan vuosien 2021–2022 kustannusten keskiarvona skaalattuna vuoden 2022 tasolle. Siirtolaskelmat tarkistetaan myöhemmin tilinpäätöstietoja vastaaviksi.

Vuoden 2022 talousarvioihin pohjautuvat tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannuksista muodostavat pohjan hyvinvointialueiden rahoituksen tasoon. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat myös hyvinvointialuekohtaisiin rahoituslaskelmiin sekä kuntien rahoituslaskelmiin ja kunnilta leikattavaan tuloveroprosenttiin. 

Vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat kyselyn perusteella noin 20,7 miljardia euroa ja pelastustoimen nettokustannukset noin 500 miljoonaa euroa. Yhteensä hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ovat näin ollen noin 21,2 miljardia euroa, mikä on noin 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmassa vuonna 2021 tehdyssä arviossa. Aiempi arvio pohjautui kuntien vuoden 2021 talousarvio- ja vuoden 2022 taloussuunnitelmatietoihin. Yksittäisten kuntien ja toisaalta hyvinvointialueiden osalta arvio siirtyvistä kustannuksista muuttuu uuden aineiston myötä merkittävästi. 

Muutoksilla on vaikutusta myöhemmin keväällä julkaistaviin kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin. Tavoitteena on julkaista ensimmäiset vuotta 2023 koskevat rahoituslaskelmat huhtikuussa. Tällöin nähdään tarkemmin, mille tasolle kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus asettuu. 

Kysely toteutettiin 14.12 –14.1.2022. Vastausajan päättymisen jälkeen yksittäisiä kuntia pyydettiin vielä täydentämään puuttuvia tietoja ja korjaamaan mahdollisia selvästi poikkeavia havaintoja.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, puh. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi 
Neuvotteleva virkamies Hanna Talka, puh. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi