Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Lakiesitys säätäisi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 14.30
Tiedote
EU-lippuja

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina 28. huhtikuuta Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineestä saatavan rahoituksen hallinnointia, valvontaa ja tarkastusta koskevan lakiesityksen.

Laissa säädettäisiin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavista kansallisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista. Laki sisältäisi myös eräitä erityisiä tuen myöntämisen ja maksamisen rajoituksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2022.

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Sen tavoitteena on edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä parantaa jäsenvaltioiden palautumiskykyä. Lisäksi halutaan pienentää koronakriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukea vihreää ja digitaalista siirtymää. Nämä tavoitteet vahvistaisivat jäsenvaltioiden talouksien työllisyyttä ja tuotantopotentiaalia koronakriisin jälkeen sekä tukisivat kestävää kasvua.

Suomi julkisti elpymis- ja palautumissuunnitelmansa toukokuussa 2021 ja EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman saman vuoden lokakuussa. Suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma oli edellytyksenä sille, että EU-jäsenmaa saa elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta.

 

Lisätietoja: 

Budjettineuvos Niko Ijäs, puh. +358 295 530 170, niko.ijas(at)gov.fi
Ministerin erityisavustaja Joel Kuuva, puh. 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi